Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorrzitter:                        Frederiek Porton
Secretaris:                         Bennie Stroot
Penningmeester:              Jos Drenth

Algemeen bestuur:           Pieter Schreuder , Roy Oude Holtkamp, Lisette Edelenbos

Zakelijk leider

Henk Siemerink

Beheer

Evelyne Merselina en Agnes Leeftink